Recenze: Jaroslava Černá – Vladislav II. Nečekaný vzestup zavrženého dědice

Příběh z 12. století, z dob přemyslovských knížat přináší nová knížka Jaroslavy Černé nesoucí název Vladislav II. Nečekaný vzestup zavrženého dědice. Kdo to byl Vladislav II., si možná mnozí z Vás vzpomenou z hodin dějepisu. A kdo tápe, vězte, že to byl potomek Přemyslovců, který se dostal na český knížecí stolec po svém strýci Soběslavovi. Došlo k tomu ale trochu nečekaně, hlavně pro samotného Vladislava, protože na trůn měl původně dosednout jeho bratranec, syn Soběslavův.

Název: Vladislav II. Nečekaný vzestup zavrženého dědice

Autor: Jaroslava Černá

Nakladatelství: ALPRESS edice Klokan

Počet stran: 238

Rok: 2018

Recenze:

Lstivá česká a moravská šlechta však přišla s návrhem, aby se českým knížetem stal právě Vladislav, kterého předcházela pověst nezodpovědného mladíka. Domnívali se, že tak získají snadno ovladatelného panovníka, který jim půjde na ruku. Podporu této volbě dal i císař, jehož nevlastní sestra Gertruda Babenberská se zaslíbila Vladislavovi a později se stala jeho manželkou. Vladislav slíbil císaři věrnost a na oplátku získal mocného spojence. Že se pánové v českých zemích ve své volbě zmýlili, poznali záhy. Vladislav vládl pevnou rukou. Později za vlády nového císaře se dokonce stal i druhým českým králem Vladislavem I. Opět se mu podařilo upevnit si pozici výhodným sňatkem s císařovou příbuznou Juditou Durynskou.

Ráda věřím, že i tento sňatek ačkoliv byl politicky výhodný, byl uzavřen z lásky. Bohužel doba byla tvrdá. Neustálé boje o moc, mezi příbuznými nevyjímaje, dobývání nových území, křižácké výpravy ve jménu víry, morové rány, to vše byla realita všedního dne. Kniha končí Vladislavovým odchodem do ústraní. Posledních pár měsíců svého života prožil se svou Juditou na jejích statcích v Meerane v Durynsku, kde také zemřel.

Ráda čtu historické příběhy psané čtivou románovou formou. A knihy Jaroslavy Černé jsou přesně akorát vyvážené, kdy člověk čerpá informace z dějin a přitom si stále ještě užívá románový příběh o lásce a zradě, potupě i vítězství. V této knize jsem ocenila i části věnované oběma manželkám Vladislava II. Byly to vzácné ženy. Byly oporou svému občas prchlivému manželovi. Obě se u nás zasadily o budování klášterů a měst. V té době vznikl např. Strahovský klášter, který je místem Vladislavova posledního odpočinku, nebo později nechala Judita postavit v Praze první kamenný most v českých zemích, který nesl její jméno.  Dnes na jeho místě stojí Karlův most. Příjemným bonusem je i poslední kapitola ze současnosti věnovaná dovětku o rekonstrukci světské podoby královny Judity podle nalezené lebky.

Za mě mohu knihu Vladislav II. Nečekaný vzestup zavrženého dědice doporučit a těšit se na další příběh od této autorky.

Hodnocení: 100 %

Text a fotografie: Jana Hlinecká

Knihu Vladislav II. si můžete zakoupit na stránkách nakladatelství Alpress.

Napsat komentář